Spoločnosť Master Internet sa na trhu s telekomunikačnými službami pohybuje už viac ako dvadsať rokov a za tú dobu vyrástla v popredného prevádzkovateľa dátových centier v strednej Európe. Spoločnosť dbá v prvom rade na bezpečnosť informácií a dôvery informácií pre zamestnancov, čo potvrdzujú aj certifikáty manažérstva kvality ISO 9001: 2015 a bezpečnosti informácií ISO 27001: 2013.

Dátové centrá MasterDC spoločnosť priamo vlastní a vybavuje ich výhradne značkovými technológiami. Medzi jej partnerov dlhodobo patrí spoločnosti Dell, Cisco, Microsoft, VMware, Intel a ďalšie.

Všetci technickí pracovníci disponujú nielen certifikáciami, ktoré dokladajú ich schopnosti a zručnosti. Majú za sebou predovšetkým roky praxe a skúseností s chodom datacentra a komunikáciou so zákazníkmi. Technický support spracováva podnety zákazníkov 24 hodín denne, 7 dní v týždni.


Staňte sa súčasťou siete ServerNOW

Služba ServerNOW je prevádzkovaná v dátových centrách MasterDC so špičkovým vybavením na mieru a vysokou úrovňou zabezpečenia. Priestory datacentrá sú 24 hodín denne monitorované a všetko dianie zaznamenávajú bezpečnostné kamery.

Technológia


Služba Mastercloud je prevádzkovaná v dátových centrách MasterDC so špičkovým vybavením na mieru a vysokou úrovňou zabezpečenia. Priestory datacentrá sú 24 hodín denne monitorované a všetko dianie zaznamenávajú bezpečnostné kamery.